نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
آخرین معدل*
تلفن ثابت 1*  
آدرس*  
توضیحات  
نحوه ی آشنایی با مدرسه*  
شغل *  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی  
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار  
تلفن محل کار  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی  
تلفن همراه  
نسبت*
 
نام
 
نام خانوادگی
 
سن
 
شغل
 
تلفن همراه
 
میزان تحصیلات


پایه*
 
معدل*
نام مدرسه*
 


عکس *
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

  ضمائم
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سال تحصیلی
مقطع
پایه
آخرین معدل
تلفن ثابت 1
آدرس
توضیحات
نحوه ی آشنایی با مدرسه

اطلاعات پدر
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
آدرس محل کار
تلفن محل کار
میزان تحصیلات
رشته تحصیلی
تلفن همراه

مشخصات افراد خانواده


سابقه تحصیلی


ضمایم