گواهی نامه انجمن مدیریت
 
 
 
تقدیرنامه
 
 
 
 تندیس انجمن مدیریت ایران
 
 
 
 
 
گواهینامه گفتگوی راهبرانه: CERTIFICATE OF ATTENDANCE(تئوری انتخاب)
 
 
 
گواهینامه گفتگوی راهبرانه: CERTIFICATE OF ATTENDANCE(تئوری انتخاب)
 
 
گواهی نامه VERICERT
 
 
 
 
   
 
 
  افتخارات مدیر و موسس دبیرستان دارالعلم                 
 
  •                                   سرکار خانم سیفی
  •  
  • کسب تندیس زرین و گواهینامه از انجمن مدیریت ایران
  • کسب مدرک و لوح تقدیر از موسسه ویلیام گلسر
  • شرکت در کلیه ی همایش های انجمن مدیریت ایران جهت دانش افزایی
  • کسب لوح سپاس از انجمن کارآفرینان در بخش بانوان
  • کسب گواهینامه از موسسه استاندارد بین المللی VERICERT
  • کسب تقدیرنامه های متعدد از وزرات آموزش و پرورش
  • کسب مدرک و لوح زرین هوشمند سازی مدارس
 
   
 
 
  کسب گواهی و لوح زرین هوشمند سازی مدارس   
 
 
 
 
   
 
 
  گواهینامه مدیریت راهبرانه  
 
 
 
 
   
 
 
  دومین همایش مدیران کارآفرین  
 
 
 
 
   
 
 
  گواهی نامه William Glasser Institute  
 
 
 
 
   
 
 
  گواهی نامه William Glasser Institute