Top
برنامه غذایی هفته اول اسفند ماه
برنامه غذایی هفته چهارم بهمن ماه
نمونه مواد اولیه بوفه مدرسه که کاملا دست ساز و در حضور مسئول بوفه آماده میشود...
برنامه غذایی هفته سوم بهمن ماه
برنامه غذایی هفته دوم بهمن ماه
برنامه غذایی هفته اول بهمن ماه
برنامه غذایی هفته چهارم آذر ماه
 
برنامه غذایی هفته دوم آذر ماه
 

برنامه غذایی هفته اول آذر ماه
 
برنامه غذایی هفته چهارم آبان ماه
برنامه غذایی هفته سوم آبان ماه
برنامه غذایی هفته دوم آبان ماه
 
برنامه غذایی هفته آخر مهر ماه
 
 
راهکارهای تغییر رژیم غذایی خانواده به تغذیه ی سالم
1.با اعضای خانواده مشورت کنید.
2.زیاده روی نکنید.
3.میان وعده های جذاب را شناسایی کنید.
4.به برنامه تان احترام بگذارید.
5.یخچال تان را از مواد سالم پر کنید.
6.به بودجه توجه کنید.
تغذیه سالم
 
تغییر رژیم غذایی به تغذیه سالم
تغذیه سالم ارتباط تنگاتنگی با سلامتی انسان دارد و هر چیزی که با سلامتی انسان ارتباط داشته باشد دارای اهمیت است.

تغییر رژیم غذایی خانواده به تغذیه سالم

یک تغذیه سالم شامل خوردن موادی از گروههای غذایی مختلف می باشد:پروتئین مانند گوشت، تخم مرغ، لبنیات، میوه و سبزیجات، غلات مانند نان و پاستا و چربی و شیرینی. همیشه رعایت رژیم غذایی مناسب مفید نمی باشد،زیرا ممکن است شما از یک گروه که علاقه بیشتری داشته باشید بیشتر بخورید و گروه دیگر را اصلاً در برنامه غذایی خود استفاده نکنید.
اگر با دقت به چیزی که می خورید توجه داشته باشید متوجه می شوید که از مواد مغذی کافی در غذاهای روزانه خود استفاده نمی کنید.بنابراین توجه به غذایی که می خورید مهم است و همچنین باید توجه داشته باشید که چه گروه غذایی در رژیم شما وجود ندارد.
برای دانستن کمبود مواد مورد نیاز در رژیم خود به مدت یک هفته از غذاهایی مصرفی خود یادداشت برداریدو به این نکته که آیا همه گروههای غذایی در رژیم شما قرار دارد یا نه آگاه شوید. سپس متوجه می شوید که با تغییرات کوچکی در غذای خود از رژیم غذایی سالمی بهره مند می شوید.
تغذیه سالم