24 تیر 1397

مولف: زیبا مرادعلی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: پرورشی

24 تیر 1397

مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

24 تیر 1397

مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

24 تیر 1397

تبریک روز دختر

روز دختر را بر تمام دختران ایران زمین به خصوص دختران گل دارالعلم تبریک می گوییم.
مولف: زیبا مرادعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: پرورشی

16 تیر 1397

روز و تاریخ ثبت نام

آخرین زمان جهت ثبت نام
مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: دفتری

12 تیر 1397

آشنایی دانش آموزان با مدرسه


حضور دانش آموزان جهت آشنایی با مدرسه
مولف: مرادعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

2 تیر 1397

لیست مدارک مورد نیاز در پرونده دانش آموز

لیست مدارک دانش آموزان پایه هفتم
 
مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 4/5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

28 خرداد 1397

کارنامه ترم دوم

زمان تحویل کارنامه
مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 2/2
(6 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

9 اردیبهشت 1397

ثبت سفارش کتاب های درسی

سفارش کتاب های درسی
مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

9 اردیبهشت 1397

دبیرستان های فرهنگ

آغاز ثبت نام دبیرستان های فرهنگ
مولف: هلن رضایی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی
قبلی  
1  2  3  4  5  6  7 
  بعدی
صفحه 1 از 7