درباره ما
 

    دبیرستان ( دوره اول ) غیر دولتی  دخترانه دارالعلم  با حول و قوه الهی و استعانت از خدای رحیم و رحمان در سال 1379 توسط سرکار خانم فاطمه سیفی استاد تعلیم و تربیت در عرصه فرهنگی کشور و با همکاری جناب آقای پدرام استاد فیزیک و پیشکسوت در آموزش و پرورش افتتاح گردید.

   این مجموعه در طی بیش از یک دهه با حضور کارشناسان مجرب امر تعلیم و تربیت با این هدف و امید که بتواند رسالت خود را در ارائه خدمات مطلوب و برجسته تعلیم و تربیت به فعالیت پر ثمر خود ادامه دهد و هم اکنون بر اساس شیوه نامه درجه بندی مدارس غیر دولتی کشور به عنوان مدرسه درجه یک شهر تهران معرفی گردیده است.