مقدمه  
 
 

مقدمه

                     الهی نام تو عنوان هستی است                        جمالت جلوه یکتا پرستی است

       بار دیگر لطف خداوندی آفتاب مهر را بر ما تابانید، تا به لطف مهر افشانی او ظلمت و تاریکی ها را زدوده و به روشنایی های ماندگار همواره سلام دهیم و شکوفایی گلهای بی زوال و همیشگی دارالعلم را به نظاره بنشینیم. گلهایی که در عرصه ی علم و زندگی هر کدام رنگ و بوی خاص خودشان را دارند و از دریچه ی نگاه ما هر کدام به نوعی جلوه گر زیبایی ها و نیکی ها هستند. اینجانب و همکارانم به خود می بالیم که شایستگی آن را پیدا کرده ایم که باغبان چنین گلستانی باشیم.

 

دانش آموزان عزیز:

       ما: امیدواریم که تو دختر خوبمان با تلاش و کوشش خود و با همراهی برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه به شایستگی های لازم برای کسب موفقیت نایل گردی و به این اطمینان داریم که ایمان به خداوند قادر، تلاش پیگیر و مداوم تو درهای علم و آگاهی به رویت گشوده خواهد شد و این فرمایش مولی متقیان را نیز آویزه گوشهایمان قرار دهیم که فرمودند:

 

"هر کس کلمه ای به من بیاموزد من بنده و غلام او خواهم بود"

به امید موفقیت روز افزون برای شما عزیزان

فاطمه سیفی