UCMAS چیست؟
 
 
برنامه کلاس های UCMAS               پاییز94         شروع کلاس 16 مهر
 
  نام دبیر
خانم کریمی 
kg2      ساعت شروع کلاس                 10تا 12
kg1     ساعت شروع کلاس                   12تا14
                      
 
 
 
                                       
 
                                                 
 
 
نکاتی چند درباره UCMAS
 
 
 
  اطلاعیه  
 
 
قابل توجه اولیای عزیز
جهت ثبت نام ترم KG1 شهریه مبلغ 115000  تومان می باشد.
هزینه کتب و اقلام این ترم برای دانش آموزانی که پک ucmas را در ترم قبل دریافت نموده اند کمتر از سایرین خواهد بود.
پس از تعیین هزینه کتب از جانب مرکز UCMAS ، به آن دسته از اولیا که فرزندشان ترم Foundation را گذرانده   و جهت ثبت نام ترم KG1 مبلغ بیشتر از مبلغ مذکور پرداخت نموده اند ، مابه التفاوت عودت داده خواهد شد.
 
 
 
   
 
 
  UCMAS  
 
 
 
 
 
   
 
 
  UCMAS  
 
 
       نماینده و مجری طرح حساب ذهنی با چرتکه
بهترین روش جهت کاهش بی دقتی در ریاضی
روشی برای افزایش تمرکز در کلیه دروس
 
 
 
   
 
 
  نمرات foundation خانم پدرام